Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ năm, 10/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 949

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ TOÁN Năm học 2014 – 2015

SỞ GD&ĐT TP.HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Trần Hưng Đạo

 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                 Thành Phố Hồ Chí Minh , Ngày      tháng  9  năm 2014 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TỔ TOÁN  : Năm học 2014 – 2015

-          Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 – 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

-          Căn cứ vào phương hướng vào nhiệm vụ của trường THPT Trần Hưng Đạo.

-          Tổ  TOÁN  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 như sau:

I.       ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học: Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và   toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tiếp tục tập trung  đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.

            2.  Thuận lợi :

-  Được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Chi bộ và Ban lãnh đạo Nhà trường.

-  Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao.

-  Toàn tổ là một tập thể đoàn kết nhất trí, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

-  Cơ sở vật chất, môi trường và điều kiện  làm việc cơ bản tốt.

-  Trường THPT Trần Hưng Đạo có truyền thống tốt về nề nếp kỷ luật. Có thành tích học tập tương đối  khá và ổn định, tiến bộ trong những năm qua.

3. Khó khăn: 

-  Chương trình giảng dạy nặng nề, quá tải. Phân phối chương trình chưa hợp lý.

-  Sĩ số học sinh trong từng lớp học còn đông gây khó khăn cho hoạt động dạy và học

-  Còn nhiều học sinh yếu, thiếu động cơ học tập. Một số phụ huynh thiếu quan tâm hoặc giáo dục con em chưa đúng cách.

- Giáo viên và học sinh đang làm quen với việc đổi mới cách đánh giá, thi cử, bước đầu gặp nhiều khó khăn

II.     CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn. Phấn đấu đạt tổ xuất sắc, mọi thành viên của tổ đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

 2. Giữ vững và nâng cao chất lượng bộ môn, từng bước nâng dần tỉ lệ học sinh khá, giỏi.

 3. Mỗi thành viên của tổ không chỉ hoạt động tốt về chuyên môn mà còn góp phần tích cực giáo dục toàn diện cho học sinh, hưởng ứng cuộc vận động “ trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

III.  CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1/   Nhiệm vụ :

-   Thực hiện đúng nội dung chương trình, tiến độ giảng dạy theo phân phối của Bộ và hướng dẫn của   Sở GD& ĐT.

-          Thực hiện  và đảm bảo tốt ngày giờ công, lên lớp đúng giờ.

-          Có đầy đủ giáo án, hồ sơ sổ sách chuyên môn. Chấm, trả bài kiểm tra đúng thời gian quy định, đảm bảo tính chính xác, khách quan.

-          Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tuyệt đối chống lối dạy học “ đọc, chép”, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh.

-          Mỗi thành viên không ngừng học tập tự nâng cao trình độ về mọi mặt, có tinh thần tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn.

2/  Chỉ tiêu thi đua của GV:

-            100% giáo viên thực hiện tốt ngày , giờ công.

-            100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

-            Tổ đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc.

-            100% giáo viên đạt chủ nhiệm giỏi.

-            Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Nguyễn Bích Trâm, Phan Thanh Tâm, Phan Hữu Huy Trang,        Nguyễn Thị Bích Phượng, Phạm Thị Ngọc Dung

-          Thanh tra toàn diện: Trần Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Kim Quyên’ Nguyễn Bích Trâm, Bùi Thị Anh Thư

-            100% công đoàn viên xuất sắc.

-            100% gia đình nhà giáo văn hóa.

-            Tỉ lệ bộ môn:  ( đạt từ TB trở lên)

Khối

10

11

12

TB cả năm

70%

80%

90%

Tốt nghiệp THPT

   

98%

3/ Biện pháp tiến hành:

-  Sinh hoạt tổ chuyên môn đều đặn 02 lần/tháng. Nội dung :

  + Xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch cá nhân và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ

  + Bàn bạc cụ thể nội dung và phương pháp giảng dạy, lưu ý phương pháp dạy những tiết khó

  + Tập trung về phương pháp BD HS giỏi, phụ đạo HS yếu, hướng dẫn HS phương pháp học tập bộ  môn.

  + Thống nhất về nội dung kiểm tra 1 tiết, khảo sát chất lượng, thi học kỳ,  đáp án chấm.

  + Thống nhất giáo án và đề cương chung

- Dự giờ đồng nghiệp 4 tiết/ học kỳ /giáo viên. Mỗi giáo viên thực hiện một tiết dạy tốt/ học kỳ   để   đồng nghiệp tới dự, rút kinh nghiệm nghiêm túc.

-       Dạy giáo án điện tử ít nhất 2 tiết /lớp/ HK/GV

-       Dạy bảng tương tác ít nhất 1 tiết /lớp/ HK/GV

-       Tổ chức thao giảng cấp cụm: Phạm Thị Ngọc Dung.

-       Tổ chức ngoại khóa “Giải Toán bằng cách sử dụng máy tính CASIO” cho khối 11 : Phan Cao Đạt, Phạm Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Bích Phượng, Hoàng Trung Kiên (phụ trách chính) và toàn tổ.

-       Tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tư tưởng chính trị 100%.

-       Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa của trường.

-   Bồi dưỡng học sinh khối 12 tham gia kỳ thi HSG Toán cấp thành phố: Phan Hữu Huy Trang và Nguyễn Bích Trâm

-    Bồi dưỡng HS giỏi khối 10 thi OLIMPICH Toán: Phan Cao Đạt và Phan Thanh Tâm.

-       Hoàn thành việc vào điểm kiểm tra đúng thời gian và số cột điểm theo quy định:

+ 100% học sinh có điểm kiểm tra miệng.( ít nhất 1 lần/ HK)

+ 3 cột điểm 15’ , 3 cột điểm 45’/ HK đối với HS cả 3 khối

  IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

         

Tháng

Nội dung công tác

HKI

(11/8-26/12/2014)

8/2014

- Họp tổ phân công chuyên môn.

- Phân công GV làm đề cương của 3 khối.

- Tổ trưởng chuyên môn dự tập huấn chuyên môn do Sở GD tổ chức

- Thống nhất nội dung soạn đề cương trong từng nhóm được phân công.

- Phân công từng nhóm soạn giáo án chung.

- Thảo luận về kế hoạch năm học 2013-2014.

9/2014

-   Triển khai hoạt động chuyên môn năm học 2013-2014.

-   Họp thống nhất phân phối chương trình, , làm sổ điểm các loại.

-   Triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

-   Nộp giáo án chung về phòng chuyên môn

-   Họp thống nhất nội dung dạy học trong tháng.

-   Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi Toán khối 12( HTrang, BTrâm)

-   Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi OlimPích khối 10:( Cao Đạt, TTâm)

-   Lập kế hoạch dự giờ trong tổ.

-   Thực hiện kiểm tra 15’, 1tiết

10/2014

- Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

-  Dự giờ tiết tốt, dự giờ thanh tra..

-  Vào điểm đợt 1 (từ 1/10 đến 8/10):

                      K10, K11 và K12: 1 bài 15’ và 1 bài 45’

-  Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12.

- Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách: sổ CN, sổ báo giảng, sổ công tác ( trước ngày thi KSCL

-  Thống nhất nội dung thi KSCL cả 3 khối(giữa tháng 10).

11/2014

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

- Thao giảng cụm (Ngọc Dung)

-  Tiếp tục dự giờ thăm lớp. Đăng ký tiết dạy tốt nhân ngày 20/11

-   Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12.

-   Báo điểm đợt 2 (3/11 đến 10/11): 1 bài 15’( cả 3 khối)

-   Viết sổ liên lạc lần 1.

-   Chuẩn bị nộidung ôn thi HKI.

12/2014

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

-   Hoàn tất chương trình HKI.

-  Hoàn tất hồ sơ thanh tra HKI

-  Ôn tập HKI.

 -  Thực hiện đầy đủ các cột điểm trước khi thi HKI.

 -  Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12. Rút danh sách HS giỏi.

 -  Thi HKI dự kiến từ 6/12 đến 15/12.

-  Hoàn tất điểm số và xếp loại HS HKI.

 -  Tổ chức ngoại khóa cho kh10 và kh12

HKII

(29/12/2014-23/5/2015)

01/2015

-   Sơ kết HKI.

-   Viết sổ liên lạc lần 2.

-   Họp thống nhất nội dung giảng dạy HKII.

-     Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12.

-     Học Quốc phòng K12

Thi thử Đại học lần 1.

02/2015

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp.

-  Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12.

Tổ chức ngoại khóa môn TOÁN

  ( Khối 11, buổi chiều- trước khi nghỉ Tết)

-  Phân công GV hướng dẫn thực tập sư phạm.

-   Nghỉ Tết Âm lịch từ 13/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015

Khảo sát chất lượng 3 khối vào tuần 4 (27/2 đến 2/3)

03/2015

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

-   Tiếp tục dự giờ thăm lớp.

-  Ngoại khóa khối 11

-   Vào điểm KT đợt 1 của HKII từ 2/3 đến 8/3:

      cả 3 khối: 1 cột 45’+ 2 cột 15’

-   Thi HS giỏi Toán 12 cấp TP.

-   Viết sổ liên lạc lần 3.

- Thi Thử ĐH lần 2

- Lập danh sách coi, chấm thi gửi về Sở

04/2015

- Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

- Vào điểm KT đợt 2 của HKII từ 7/4 đến 13/4:

-  Hoàn tất hồ sơ thanh tra HKII.

-   Hoàn tất chương trình và điểm số và xếp loại HS khối 12.

-    Lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho khối 12.

-   Thống nhất nội dung ôn tập HKII cho khối 10, 11.

-    Thi HKII từ 14/4 đến 3/5

05/2015

-       Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12.

-       Hoàn tất chương  trình giảng dạy khối 10, 11

-       Hoàn tất các cột điểm và xếp loại HS khối 10, 11.

-       Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách.

-      Tổng kết năm học.

-          Lên kế hoạch hoạt động hè.

         

      V. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ :

TT

Họ và tên giáo viên

Văn bằng

cao nhất

Ngành đào tạo

Năm

vào  nghành

Lớp đang dạy

1

Thầy Vũ Hoàng Vũ

Thạc sĩ

Toán

2001

12A15

2

Cô Nguyễn Thị Lê Hương

ĐHSP

Toán

1986

12A14, 12A17, 10A6

3

Thầy Nguyễn Văn Hiếu

ĐHSP

Toán

2006

12A13,12A18, 11A1

4

Thầy Phan Cao Đạt

Thạc sĩ

Toán

2007

11A17, 11A8, 12A10

5

Cô Nguyễn Thị Kim Quyên

ĐHSP

Toán

2001

11A7, 10A14, 10A9

6

Cô Nguyễn Thụy  Phi Anh

ĐHSP

Toán

2001

10A5, 10A8, 11A15

7

Thầy Trần Tuấn Anh

Thạc sĩ

Toán

2005

12A2, 12A5, 10A2

8

Cô Trần Quỳnh Hương

ĐHSP

Toán

2001

 10A10, 10A16

9

Cô Nguyễn Bích Trâm

ĐHSP

Toán

2006

12A6, 12A16,12A19

10

Cô Hoàng Thị Kim Liên

ĐHSP

Toán

2006

11A19, 11A16, 10A3

11

Thầy Phan Hữu Huy Trang

ĐHSP

Toán

1990

12A1, 12A12, 10A18

12

Cô Thân Thị Thanh Tú

ĐHSP

Toán

2000

11A2, 11A9,10A12

13

Võ Thị Hồng Điệp

ĐHSP

Toán

1999

11A4, 10A15, 10A11

14

Cô Nguyễn Thị Thúy Hiền

ĐHSP

Toán

1993

12A8, 12A20, 10A4

15

Cô Bùi  Thị Anh Thư

ĐHSP

Toán

2003

12A7, 12A4, 11A5

16

Cô Phạm Thị Ngọc Dung

ĐHSP

Toán

2008

12A3, 12A11, 11A14

17

Thầy Võ Hữu Phước

Thạc sĩ

Toán

2008

12A9, 11A3, 10A13

18

Cô Nguyễn Thị Bích Phượng

Thạc sĩ

Toán

2008

11A18, 10A1, 10A13

19

Cô Ngô Bùi Thụy Trang

ĐHSP

Toán

2005

11A10

20

Thầy Phan Thanh Tâm

  Thạc sĩ

Toán

2010

11A6, 10A17,11A11

21

Thầy Hoàng Trung Kiên

  Thạc sĩ

Toán

2006

11A12, 10A7, 10A19

Ý KIẾN CỦA   HIỆU TRƯỞNG:                                                                       TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                                Nguyễn Thị Lê Hương

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87