Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 11/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 694

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ TIN-CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2014-2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  TỔ: TIN – CÔNG NGHỆ 

Gò vấp, ngày 15 tháng 08  năm 2014

 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 -2015

-        Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 - 2015 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

-                Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Trần Hưng Đạo

-        Tổ Tin – Công Nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014 - 2015 như sau:

I. Đặc điểm tình hình của tổ:

1. Bối cảnh năm học:   

Năm học 2014 – 2015 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, mở ra triển vọng mới, thời cơ mới cho đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm học thứ 10 của sự nghiệp xây dựng và phát triển trường THPT Trần Hưng Đạo. Với chủ đề năm học là: Xây dựng trường học tiên tiến,hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống”.

2. Những thuận lợi, khó khăn của tổ:

a. Thuận lợi:

-        Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc kịp thời của ban lãnh đạo nhà trường và phòng chuyên môn Sở.

-        Tổ viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, lối sống lành mạnh, có tác phong, ngôn phong sư phạm.

-        Năng động, nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nâng cao trình độ chuyên môn.

-        Tổ có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, nhiệt tình giảng dạy, tận tình giúp học sinh trong học tập.

-        Tổ viên có thái độ trung thực, thẳng thắn, nghiêm túc trong sinh hoạt chuyên môn giúp nhau cùng tiến bộ.

-        Tổ đã xây dựng được giáo án chung cho các khối lớp, thống nhất nội dung bài giảng, nội dung kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ.

-        Tổ viên thiết kế giáo án điện tử, đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên thảo luận về vấn đề đổi mới phương pháp ở từng bài dạy và từng đối tượng cụ thể.

-        Được trang bị tốt về cơ sở vật chất phù hợp với đặc thù của bộ môn.

   b. Khó khăn:

-        Sĩ số học sinh trong từng lớp còn đông hơn qui định, gây khó khăn cho việc cá thể hóa giáo dục và giảng dạy theo hướng tích cực.

-        Là Tổ ghép giữa Tin học và Công nghệ nên gặp nhiều khó khăn khi trao đổi về chuyên môn.

-        Tổ có nhiều giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý lớp.

-        Tổ viên có vận dụng phương pháp đổi mới trong giảng dạy nhưng chưa phát huy được hết tinh thần tự giác và sự hứng thú trong học tập của học sinh.

-        Học sinh chưa có ý thức tự giác nghiêm túc học tập ở các môn ít tiết.

-        Tâm lý học sinh và phụ huynh coi nhẹ bộ môn không thi tốt nghiệp và đại học nên chưa có sự hợp tác tốt với giáo viên giảng dạy.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 2014 - 2015

-        Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của cấp trên và ngành như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, nhân cách và kỷ năng sống cho từng học sinh.

-        Tăng cường đổi mới  phương pháp học tập theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm chủ đạo, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh và tùy từng bài mà giáo viên lựa chọn phương pháp dạy thích hợp.

-        Tăng cường đầu tư chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy: Giáo án phải thể hiện được trọng tâm kiến thức của từng bài học.

-        Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn. Phấn đấu đạt tổ xuất sắc, mọi thành viên của tổ đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

-        Giữ vững và nâng cao chất lượng bộ môn, từng bước nâng dần tỉ lệ học sinh khá, giỏi.

-        Tăng cường dự giờ, thao giảng, trao đổi chuyên môn để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

  1. Nhiệm vụ :

-        Thực hiện đúng nội dung chương trình, tiến độ giảng dạy theo phân phối của Bộ và hướng dẫn của   Sở GD& ĐT.

-        Thực hiện  và đảm bảo tốt ngày giờ công, lên lớp đúng giờ.

-        Có đầy đủ giáo án, hồ sơ sổ sách chuyên môn. Chấm, trả bài kiểm tra đúng thời gian quy định, đảm bảo tính chính xác, khách quan.

-        Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tuyệt đối chống lối dạy học “ đọc, chép”, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh.

-        Mỗi thành viên không ngừng học tập tự nâng cao trình độ về mọi mặt, có tinh thần tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn.

2. Chỉ tiêu thi đua của GV:

-        100% giáo viên thực hiện tốt ngày , giờ công.

-        100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

-        Tổ đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc.

-        100% giáo viên đạt chủ nhiệm giỏi.

-        Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Nguyễn Thị Diễm Kiều, Nguyễn Quốc An

-        Thanh tra toàn diện: Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Kim Ngân

-        100% công đoàn viên xuất sắc.

-        100% gia đình nhà giáo văn hóa.

* Chỉ tiêu chuyên môn:

Môn Tin học:

+ 65% đạt loại khá, giỏi.

+ Trên 30% đạt trung bình.

Môn Công nghệ:

+ 60% đạt loại khá, giỏi.

+ Trên 35% đạt trung bình.

3. Biện pháp thực hiện:

-        Theo sát sự chỉ đạo của ban lãnh đạo nhà trường, phòng chuyên môn Sở, phòng chuyên môn của trường.

-        Thực hiện nội dung giảm tải theo chiều sâu dưới sự chỉ đạo của phòng chuyên môn Sở.

-        Sử dụng phần mềm mã nguồn mở theo đúng quy định.

-        Hình thành giáo án chung, thống nhất nội dung và trọng tâm giảng dạy cả ba khối  10, 11, 12. Giáo viên dựa trên giáo án chung, soạn giáo án cá nhân, có chỉnh sửa cho phù hợp với trình độ của học sinh.

-        Cá thể hóa đối tượng học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp.

-        Tổ chức các hình thức học tập và làm việc theo nhóm nhằm phát huy tính tích cực và khả năng tự học, tự rèn của học sinh.

-        Tăng cường ứng dụng CNTT trong từng tiết học, sử dụng giáo án điện tử phù hợp với nội dung bài học.

-        Thường xuyên trao đổi với các giáo viên trong tổ về các phương pháp giảng dạy, các nội dung hay để đưa vào chương trình cho phù hợp với việc vừa dạy vừa giáo dục học sinh.

-        Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với GVCN, giám thị và các bộ phận khác trong nhà trường.

-        Rèn luyện kỹ năng học và làm bài cho học sinh, tránh đọc chép. Hướng dẫn các phương pháp tự học và nắm bài ngay trên lớp học cho học sinh.

-        Giáo dục ý thức học sinh trong việc tiếp thu kiến thức thực tiễn lồng ghép trong từng môn học.

-        Tổ chức kiểm tra theo định kỳ để kịp thời nắm được tình hình học tập thực tế của lớp để có biện pháp uốn nắn kịp thời.

-        Thực hiện quy chế chuyên môn đầy đủ 100%.

-        Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời về các loại hồ sơ sổ sách cá nhân.

-        Ngày giờ công đảm bảo 100%, vắng có xin phép, có giáo viên dạy thay, dự họp tổ đầy đủ theo định kỳ 2 lần/tháng.

-        Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy (giáo án điện tử, tổ chức thảo luận nhóm, thuyết trình…)

-        Tăng cuờng các tiết thực hành, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt và tiếp cận với môn học.

-        100% tổ viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn thể mỹ và sinh hoạt tập thể.

-        Dự giờ: 4 tiết/ học kì/ 1 giáo viên.

-        100% giáo viên có lên tiết dạy học tích cực 1 tiết/1 học kỳ.

-        Dự giờ 4 tiết/1 học kỳ.

-        Sử dụng máy chiếu, bảng tương tác và phòng thực hành theo đúng quy định.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

THÁNG

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

Tháng 8/2014

ª  Ổn định nhân sự, phân công giảng dạy các khối lớp theo sự chỉ đạo của chuyên môn của trường.

ª  Tập huấn chuyên môn đầu năm

ª  Thống nhất và lập kế hoạch giảng dạy của năm học cho ba khối 10,11,12.

ª  Lập phân phối chương trình theo nội dung giảm tải của Bộ giáo dục.

ª  Lập kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12

ª  Thực dạy các tuần 1, 2 và 3.

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Cả tổ

 

9/2014

ª  Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của năm học, cập nhật các đổi mới trong năm học.

ª  hực hiện các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn: giáo án, sổ báo giảng, sổ điểm, sổ đầu bài, học bạ, sổ họp.

ª  Thống nhất các quy định chuyên môn của tổ: thời gian họp tổ định kỳ (2 lần/tháng)

ª  Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học.

ª  Thảo luận, trao đổi, góp ý kiến cho bản dự thảo Hội nghị công nhân viên chức đầu năm.

ª  Xây dựng danh sách giáo viên thanh tra nội bộ

ª  Thống nhất các cột điểm trong HKI.

ª  Nộp kế hoạch năm học về phòng chuyên môn.

ª  Họp chuyên môn của Sở.

ª  Thực hiện câu lạc bộ tổ Tin – Công nghệ + GDCD cho học sinh 3 khối nhằm giáo dục ý thức tham gia giao thông của học và hưởng ứng tháng “An toàn giao thông năm 2014”

ª  Lập kế hoạch cá nhân, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và đăng kí thực hiện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho năm học.

ª  Thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 12.

ª  Coi thi khảo sát chất lượng khối 12 theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cô Kim Ngân và Cô Ngân

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Cả tổ + Tổ GDCD

Cả tổ

Giáo viên dạy 12

Cả tổ

 

10/2014

ª  GV đăng kí tiết dạy tốt HKI.

ª  Dự giờ, thăm lớp theo quy định 4 tiết/học kỳ.

ª  Nhập điểm lần 1 trong vào máy theo quy định.

ª  Trao đổi khó khăn, thuận lợi trong quá trình giảng dạy.

ª  Thống nhất đề nội dung kiểm tra 1 tiết các khối.

ª  Rút kinh nghiệm giờ dạy tốt tháng 10.

ª  Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra học kì I.

ª  Coi thi khảo sát chất lượng của 3 khối theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ
Tổ trưởng

Cả tổ

 

11/2014

ª  Tham gia các hoạt động do phòng chuyên môn và công đoàn phát động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam như: dạy tốt, thể thao, văn nghệ.

ª   Đăng ký thao giảng, thi đua chào mừng ngày 20/11.

ª  Tiếp tục dự giờ, thăm lớp và rút kinh nghiệm.

ª Thanh tra giáo viên theo kế hoạch

ª GV trong tổ có kế hoạch, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy một cách có hiệu quả.

ª Tham dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

ª Nhập điểm lần 2 trong vào máy theo quy định.

ª Thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc – nội dung – hình thức ra đề thi HKI.

Cả tổ
Theo sự phân công của BLĐ

Cả tổ

Cả tổ

Tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

12/2014

ª  Các GV lập ra kế hoạch ôn thi HK cụ thể cho từng lớp, từng đối tượng học sinh.

ª  Các nhóm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, thuận lợi trong khi giảng dạy, cách xử lý các học sinh cá biệt, các bài dạy khó.

ª  Hoàn tất hồ sơ thanh tra HK1

ª  Hoàn thành điểm số HK1

ª  Tổ chức thi, coi thi, chấm thi HK khách quan, chính xác, công bằng.

ª  Chuẩn bị các loại  hồ sơ sổ sách để sơ kết HKI ở tổ.

ª  Tham gia ngoại khóa khối 12 (nếu được phân công)

ª  Rút danh sách thi học sinh giỏi khối 12

Tổ trưởng, nhóm trưởng

Cả tổ

Tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ
GV bồi dưỡng HS giỏi

 

1/2015

ª  Nộp các loại hồ sơ, sổ sách để tổ trưởng kiểm tra, chuẩn bị cho đợt kiểm tra của phòng chuyên môn.

ª  Sơ kết học kì 1.

ª  Sơ kết, đánh giá, xếp loại giáo viên HKI.

ª  Bắt đầu HKII năm học 2014 – 2015.

ª  Coi thi thử Đại học lần 1 theo sự phân công của BLĐ

ª  Thống nhất các cột điểm HKII.

ª  Lập báo cáo chuyên môn của HKI

ª  Tiếp tục dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm giờ dạy. Đón giáo sinh thực tập: hướng dẫn chủ nhiệm và giảng dạy.

ª  Lên tiết dạy mẫu cho giáo sinh thực tập

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Cả tổ
Theo sự phân công của P. Hiệu trưởng chuyên môn

GV hướng dẫn thực tập SP

 

2/2015

ª  Thống nhất đề nội dung kiểm tra 1 tiết các khối

ª  Kiểm tra giáo án, sổ sách của giáo viên trong tổ, đôn đốc thực hiện nghiêm túc.

ª  Coi thi khảo sát chất lượng của 3 khối theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

ª  Chuẩn bị hồ sơ nghề và làm thủ tục đăng kí thi nghề THPT cho học sinh khối 11.

Tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

GV dạy nghề

 

3/2015

ª  Nhập điểm đợt 1 của HK2.

ª  Tổ chức các hoạt động “thầy dạy tốt, trò học tốt” kỷ niệm ngày 8/3

ª  Hoàn tất chương trình HKII của Khối 12.

ª  GV hướng dẫn giáo sinh thực tập hoàn tất hồ sơ.

ª  Thống nhất nội dung ôn tập và thi HKII của khối 12

ª  Coi thi thử đại học lần 2

ª  Thi học sinh giỏi khối 12

Cả tổ

Cả tổ

GV dạy 12

GV hướng dẫn thực tập SP
GV dạy 12

Cả tổ

 

4/2015

ª  Nhập điểm đợt 2 của HKII

ª  Thống nhất nội dung ôn tập và thi HKII của khối 10 và 11

ª  Giúp đỡ các tổ bộ môn dò bài khối 12 theo sự phân công của BLĐ (nếu có)

ª  Kỷ niệm ngày giỗ Tổ và khánh thành tượng đài đức thánh Trần Hưng Đạo hằng năm.

ª  Tham gia kỷ niệm 10 năm thành lặp trường

ª  Mỗi giáo viên tự rà soát lại kế hoạch việc thực hiện kế hoạch cá nhân và nhiệm vụ năm học để điều chỉnh.

ª   Hoàn tất điểm số khối 12, học bạ, sổ điểm để làm hồ sơ thi tốt nghiệp.

ª  Hoàn tất hồ sơ thanh tra HKII

ª  Coi  thi HKII theo sự phân công của BLĐ

ª  Thi học sinh giỏi Olympic 10

GV 10,11

Cả tổ

GV dạy 12

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

GV dạy 12

Tổ trưởng

Cả tổ

 

5/2015

ª  Kiểm tra hoạt động dạy nghề

ª  Hoàn thành hồ sơ chuẩn bị cho kỳ thi Nghề PT

ª  Tổ trưởng lập và gửi báo cáo tổng kết năm học về ban lãnh đạo.

ª  Đánh giá thi đua, xếp loại cá nhân năm học.

ª  Tổng kết năm học, chia tay lớp 12.

ª  Coi thi nghề PT theo sự phân công của BLĐ.

ª  Hoàn tất mọi hồ sơ, kế hoạch năm học.

Ban lãnh đạo

GV dạy nghề

Tổ trưởng

Cả tổ

Tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

 

6/2015

ª  Coi thi tốt nghiệp và tuyển sinh 10 theo sự phân công của BLĐ

Cả tổ

 

              Phê duyệt của Hiệu trưởng                                           Tổ trưởng chuyên môn

                                   

                   Nguyễn Thống Nhất                                             Nguyễn Thị Diễm Kiều

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87