Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 11/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 329

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TỔ SINH : Năm học 2014 – 2015

-          Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 – 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

-          Căn cứ vào phương hướng vào nhiệm vụ của trường THPT Trần Hưng Đạo.

-          Tổ  SINH  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 như sau:

I.       ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học: Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và   toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tiếp tục tập trung  đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.

            2.  Thuận lợi :

-  Được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Chi bộ và Ban lãnh đạo Nhà trường.

-  Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao.

-  Toàn tổ là một tập thể đoàn kết nhất trí, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

-  Cơ sở vật chất, môi trường và điều kiện  làm việc cơ bản tốt.

-  Trường THPT Trần Hưng Đạo có truyền thống tốt về nề nếp kỷ luật. Có thành tích học tập tương đối  khá và ổn định, tiến bộ trong những năm qua.

3. Khó khăn: 

-  Chương trình giảng dạy nặng nề, quá tải. Phân phối chương trình chưa hợp lý.

-  Sĩ số học sinh trong từng lớp học còn đông gây khó khăn cho hoạt động dạy và học

-  Còn nhiều học sinh yếu, thiếu động cơ học tập. Một số phụ huynh thiếu quan tâm hoặc giáo dục con em chưa đúng cách.

- Giáo viên và học sinh đang làm quen với việc đổi mới cách đánh giá, thi cử, bước đầu gặp nhiều khó khăn

II.     CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn. Phấn đấu đạt tổ xuất sắc, mọi thành viên của tổ đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

 2. Giữ vững và nâng cao chất lượng bộ môn, từng bước nâng dần tỉ lệ học sinh khá, giỏi.

 3. Mỗi thành viên của tổ không chỉ hoạt động tốt về chuyên môn mà còn góp phần tích cực giáo dục toàn diện cho học sinh, hưởng ứng cuộc vận động “ trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

III.  CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1/   Nhiệm vụ :

-   Thực hiện đúng nội dung chương trình, tiến độ giảng dạy theo phân phối của Bộ và hướng dẫn của   Sở GD& ĐT.

-          Thực hiện  và đảm bảo tốt ngày giờ công, lên lớp đúng giờ.

-          Có đầy đủ giáo án, hồ sơ sổ sách chuyên môn. Chấm, trả bài kiểm tra đúng thời gian quy định, đảm bảo tính chính xác, khách quan.

-          Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tuyệt đối chống lối dạy học “ đọc, chép”, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh.

-          Mỗi thành viên không ngừng học tập tự nâng cao trình độ về mọi mặt, có tinh thần tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn.

2/  Chỉ tiêu thi đua của GV:

-            100% giáo viên thực hiện tốt ngày , giờ công.

-            100% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

-            Tổ đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc.

-            100% giáo viên đạt chủ nhiệm giỏi.

-            Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Phan Thị Phú, Nguyễn Hồng Thủy, Phạm Thị Hồng Lâm, Phan Thị Linh Giang, Phạm Ngọc Trung Dương

-            100% công đoàn viên xuất sắc.

-            100% gia đình nhà giáo văn hóa.

-            Tỉ lệ bộ môn:  ( đạt từ TB trở lên)

Khối

10

11

12

TB cả năm

90%

95%

95%

Tốt nghiệp THPT

   

100%

3/ Biện pháp tiến hành:

-  Sinh hoạt tổ chuyên môn đều đặn 02 lần/tháng. Nội dung :

  + Xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch cá nhân và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ

  + Bàn bạc cụ thể nội dung và phương pháp giảng dạy, lưu ý phương pháp dạy những tiết khó

  + Tập trung về phương pháp BD HS giỏi, phụ đạo HS yếu, hướng dẫn HS phương pháp học tập bộ  môn.

  + Thống nhất về nội dung kiểm tra 1 tiết, khảo sát chất lượng, thi học kỳ,  đáp án chấm.

  + Thống nhất giáo án và đề cương chung

- Dự giờ đồng nghiệp 4 tiết/ học kỳ /giáo viên. Mỗi giáo viên thực hiện một tiết dạy tốt/ học kỳ   để   đồng nghiệp tới dự, rút kinh nghiệm nghiêm túc.

-       Dạy giáo án điện tử ít nhất 2 tiết /lớp/ HK/GV

-       Dạy bảng tương tác ít nhất 1 tiết /lớp/ HK/GV

-       Tổ chức thao giảng cấp cụm: Phan Thị Linh Giang

-       Tổ chức ngoại khóa HIV cho khối 11

-       Tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tư tưởng chính trị 100%.

-       Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa của trường.

-   Bồi dưỡng học sinh khối 12 tham gia kỳ thi HSG SINH cấp thành phố: Phan Thị Phú

-    Bồi dưỡng HS giỏi khối 10 thi OLIMPICH  Sinh : Phạm Thị Hồng Lâm và Nguyễn Hồng Thủy

-       Hoàn thành việc vào điểm kiểm tra đúng thời gian và số cột điểm theo quy định:

     + 100% học sinh có điểm kiểm tra miệng.( ít nhất 1 lần/ HK)

                   + 1 cột điểm 15’ , 1 cột điểm 45’ đối với HS khối 10 môn Sinh và Công nghệ HKI

                   + 2 cột điểm 15’ , 1 cột điểm 45’ đối với HS khối 11 và 12 môn Sinh HKI

                   + 1 cột điểm 15’ , 1 cột điểm 45’ đối với HS 3 khối  môn Sinh HKII

                   IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

         

Tháng

Nội dung công tác

 

HKI

(11/8-27/12/2014)

8/2014

- Họp tổ phân công chuyên môn.

- Phân công GV làm đề cương của 3 khối.

- Tổ trưởng chuyên môn dự tập huấn chuyên môn do Sở GD tổ chức

- Thống nhất nội dung soạn đề cương trong từng nhóm được phân công.

- Phân công từng nhóm soạn giáo án chung.

- Thảo luận về kế hoạch năm học 2013-2014.

- Phân phối chương trình HKI

- Họp CMHS 3 khối

9/2014

-   Triển khai hoạt động chuyên môn năm học 2013-2014.

-   Họp thống nhất phân phối chương trình, , làm sổ điểm các loại.

-   Triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

-   Nộp giáo án chung về phòng chuyên môn

-   Họp thống nhất nội dung dạy học trong tháng.

-   Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi Sinh khối 12( Phú )

-   Tổ chức chiêu sinh tham gia bồi dưỡng HS giỏi Olympic khối 10: tất cả GV dạy Sinh 10 ( Mai, Giang, Thủy) – Lập danh sách thi tuyển ( Lâm )

-   Lập kế hoạch dự giờ trong tổ.

-   Thực hiện kiểm tra 15’

10/2014

- Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

- Ra đề và tổ chức thi tuyển HS tham gia Olympic 17/10

-  Dự giờ tiết tốt

-  Vào điểm đợt 1 (từ 1/10 đến 8/10): K10, K11 và K12: 1 bài 15’

-  Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12.

- Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách: sổ CN, sổ báo giảng, sổ công tác ( trước ngày thi KSCL

-  Thống nhất nội dung thi KSCL khối 12 giữa tháng 10( Phú - Lâm).

-  Báo điểm về gia đình học sinh lần 1

11/2014

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

- Thao giảng cụm (Giang)

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp. Đăng ký tiết dạy tốt nhân ngày 20/11

-   Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12.

-   Tiếp tục bồi dưỡng HSG Olympic khối 10

-   Báo điểm đợt 2 (3/11 đến 10/11): 1 bài 45’( cả 3 khối)

-   Chuẩn bị nội dung ôn thi HKI.

12/2014

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

-   Hoàn tất chương trình HKI.

-  Hoàn tất hồ sơ thanh tra HKI

-  Ôn tập HKI.

 -  Thực hiện đầy đủ các cột điểm trước khi thi HKI.

 -  Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12. Rút danh sách HS giỏi.

-   Tiếp tục bồi dưỡng HSG Olympic khối 10

Thi HKI dự kiến từ 6/12 đến 15/12.

-  Hoàn tất điểm số và xếp loại HS HKI.

 -  Tổ chức ngoại khóa cho khối 12

Tổ chức ngoại khóa môn SINH( Khối 11, buổi chiều)

 

HKII

(29/12/2014-23/5/2015)

01/2015

-   Sơ kết HKI.

-   Báo điểm về gia đình học sinh lần 2 – Họp CMHS sơ kết HKI

-   Họp thống nhất nội dung giảng dạy HKII.

-   Phân phối chương trình HKII

-     Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12.

-   Tiếp tục bồi dưỡng HSG Olympic khối 10

-     Học Quốc phòng K12

Thi thử Đại học lần 1.

02/2015

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp.

-  Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối12.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG Olympic khối 10

-  Phân công GV hướng dẫn thực tập sư phạm.

-  Nghỉ Tết Âm lịch từ 13/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015

Khảo sát chất lượng 3 khối vào tuần 4 (27/2 đến 2/3)

03/2015

-  Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

-   Tiếp tục dự giờ thăm lớp.

-  Ngoại khóa khối 11

-   Vào điểm KT đợt 1 của HKII từ 2/3 đến 8/3:

      cả 3 khối: 1 cột 45’+ 1 cột 15’

- Thi HS giỏi SINH 12 cấp TP.

- Báo điểm về gia đình học sinh lần 3.

- Thi Thử ĐH lần 2

- Ngoại khóa Khối 10 + 11

04/2015

- Họp thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng.

- Vào điểm KT đợt 2 của HKII từ 7/4 đến 13/4:

-  Hoàn tất hồ sơ thanh tra HKII.

-  Hoàn tất chương trình và điểm số và xếp loại HS khối 12.

-  Lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho khối 12.

-  Thống nhất nội dung ôn tập HKII cho khối 10, 11.

-  Thi HKII từ 14/4 đến 3/5

05/2015

-       Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12.

-       Hoàn tất chương  trình giảng dạy khối 10, 11

-       Hoàn tất các cột điểm và xếp loại HS khối 10, 11.

-       Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách.

-      Tổng kết năm học.

-          Lên kế hoạch hoạt động hè.

         

      V. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ :

TT

Họ và tên giáo viên

Văn bằng

cao nhất

Ngành đào tạo

Năm

vào  ngành

Lớp đang dạy

Điện thoại

di động

1

VÕ THỊ THU HẰNG

Cử nhân

Sinh

1998

Khối 11 + 12

0917140876

2

PHAN THỊ PHÚ

Cử nhân

Sinh

2006

Khối 11 + 12

0976822963

3

PHẠM THỊ HỒNG LÂM

Cử nhân

Sinh

2000

Khối 11 + 12

01232599996

4

PHAN THỊ LINH GIANG

Thạc sĩ

Sinh

2010

Khối 10 + 12

0903700892

5

NGUYỄN HỒNG THỦY

Thạc sĩ

Sinh

2005

Khối 10 + 12

0915027549

6

TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI

Cử nhân

Sinh

2007

Khối 10 + 12

0944432345

7

VŨ THỊ THÙY VÂN

Cử nhân

Sinh

2013

Nghỉ hộ sản

01666587842

8

PHẠM NGỌC TRUNG DƯƠNG

Cử nhân

Sinh

2006

TLTN + Hnghiệp

Cán bộ pháp chế

0983737359

21

           

Ý KIẾN CỦA   HIỆU TRƯỞNG:                                                           TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                      VÕ THỊ THU HẰNG

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87