Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 11/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 818

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ HÓA HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015

 Gò Vấp, ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC

NĂM HỌC 2014 – 2015

-         Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014– 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

-         Căn cứ vào phương hướng vào nhiệm vụ của trường THPT Trần Hưng Đạo

-         Tổ Hóa xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 như sau:

I.                  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.     Bối cảnh năm học:

          Năm học 2014- 2015 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết số 29- NQ/TW của Hội Nghị Trung Ương 8- Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tề thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội Nghị Trung Ương 9- Khóa XI về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, mở ra triển vọng mới, thời cơ mới cho đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm học thứ 10 của sự nghiệp xây dựng và phát triển trường THPT Trần Hưng Đạo. Với chủ đề năm học là: “ Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống”.

Trên cơ sở quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo, kế hoạch chuyên môn năm học của trường 2014- 2015,  tổ Hóa cũng chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực nhằm chủ động tính sáng tạo của học sinh, tăng cường kĩ năng thực hành, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học theo hướng hiện đại, thiết thực và đánh giá đúng năng lực của học sinh.

2.     Thuận lợi (mạnh/thời cơ):

       Số GV trong tổ đông (13 GV), năng lực giảng dạy tốt, tinh thần đoàn kết cao, một số GV tích cực, nhiệt tình trong các hoạt động tập thể và sự phân công của tổ về chuyên môn. Trong năm qua, tổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỉ lệ bộ môn đạt yêu cầu so với quy định.

3.     Khó khăn (yếu/thách thức):

  1.        - Năm học qua, vẫn còn GV chưa quản lý tốt HS nên kết quả giảng dạy còn thấp so với tổ, làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy chung của tổ. Năm học 2014- 2015, tổ sẽ cố gắng dạy đều tay hơn để nâng cao hơn chất lượng giảng dạy( đặc biệt chú ý đến nề nếp học sinh trong giờ dạy).

      - Số GV thừa nhiều  nên việc phân công chưa đáp ứng được nguyện vọng của từng GV (Nhiều GV thiếu tiết dạy). 

      - Năm đầu tiên triển khai theo phương pháp dạy và kiểm tra đánh giá theo năng lực học sinh nên còn nhiều bỡ ngỡ. Đồng thời vận dụng bảng tương tác vào giảng dạy, giáo viên trong tổ chưa biết cách soạn giáo án dùng cho bảng tương tác nhưng sẽ cố gắng học tập của đồng nghiệp khác để tập dần cho quá trình giảng dạy nhằm giúp học sinh theo kịp với thời đại mới.

TT

Họ và tên giáo viên

Văn bằng

cao nhất

Ngành đào tạo

Năm

vào  nghành

Khối lớp dạy

Công tác kiêm nhiệm

1

Trần Thị Hiền Chung

Cử nhân

Hóa

2000

10, 12

Trưởng ban TTND, GVCN 12A4 

2

Trần Thị Ngọc Dao

Cử nhân

Hóa

2000

11, 12

 

3

Phạm Thị Phương Đào

Cử nhân

Hóa

2001

10, 11

GVCN 11A5

4

Ngô Chí Hiếu

Cử nhân

Hóa

1988

 

PT: phòng nghe nhìn

5

Nguyễn Đặng Thị Ngọc Huyền

Cử nhân

Hóa

1987

10, 12

Tổ trưởng

6

Đỗ Công Mỹ

Thạc sỹ

Hóa

2007

11, 12

 GVCN 11A16

7

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Cử nhân

Hóa

2007

10, 11

GVCN 10A10

8

Trần Thị Hoài Thu

Cử nhân

Hóa

2007

10, 11

 

9

Phạm Thị Anh Thư

Cử nhân

Hóa

2004

10, 11

GVCN 10A9

10

Lại Kiên Lâm

Cử nhân

Hóa

2008

11, 12

 

11

Lê Thị Tý

Cử nhân

Hóa

2006

10, 11

 

12

Nguyễn Chí Cương

Cử nhân

Hóa

2008

11, 12

GVCN 11A2

13

Trần Nguyên Thông

Cử nhân

Hóa

2010

10, 11,12

GVCN 10A1

14

Lê Văn Trường

Cử nhân

Hóa

2011

10, 12

GVCN 10A11

II.                CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC.

Mục tiêu 1: Tổ sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do trường phân công.

Mục tiêu 2: Thực hiện tốt công tác ngoại khóa phục vụ cho bộ môn.

              Mục tiêu 3: Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua để góp phần xây dựng danh hiệu thi đua của trường.

III.             CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1.     Nhiệm vụ 1: Việc thực hiện các quy định của ngành, của trường về chuyên môn.

            Các chỉ tiêu:

              + 100% GV trong tổ thực hiện tốt qui chế chuyên môn do trường và ngành đề ra.

              + 100% GV đạt chỉ tiêu bộ môn theo qui định trong các đợt KSCL và kiểm tra học kỳ.

              + Có HS đạt học sinh giỏi cấp thành phố.

-         Các biện pháp:

+ Tổ thực hiện họp tổ 2 lần/tháng, thống nhất chung các qui định về chuyên môn của trường và của ngành.

  1.      + Các nhóm chuyên môn thường xuyên thảo luận , trao đổi về chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, dự giờ lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

+ Phân công GV bồi dưỡng HS giỏi theo kế hoạch đã thực hiện đầu năm.

2.     Nhiệm vụ 2: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và các phong trào.

-         Các chỉ tiêu:

100% GV trong tổ cùng tham gia hoạt động ngoại khóa với HS do tổ tổ  chức 1 lần/năm cho HS toàn trường.

-         Các biện pháp:

GV trong tổ kết hợp cùng với GVCN để giải thích, động viên HS tham gia ngoại khóa đông đủ, giúp các em học tập tốt hơn bộ môn và yêu thích bộ môn.

3.     Nhiệm vụ 3: Thực hiện ngày giờ công, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua của cá nhân, của tổ.

-         Các chỉ tiêu:

+ 100% GV trong tổ đảm bảo ngày giờ công, không có GV vi phạm luật lao động.

+ 100% GV tự giác thực hiện các qui định của nhà trường.

+ Có 4 GV đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 GV đạt chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

+ 100% GV có ý thức tập thể, xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết.

         - Các biện pháp: 

              + Tổ trưởng thường xuyên nhắc nhở GV trong tổ thực hiện các qui định của nhà trường.

              + Thao giảng cụm 4 tiết.

+ Các đoàn viên GV trong tổ luôn tích cực trong mọi hoạt động tập thể

IV.           LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

Thời gian

Nội dung công việc

Chỉ tiêu/ Kết quả

Người phụ trách

Tháng 8/2014

- Họp tổ phân công giảng dạy.

- Phân công nhóm trưởng CM.

- Thực hiện đề cương HK I.

- Mỗi GV giảng dạy 2 khối. Riêng thầy Thông dạy 3 khối

- Nhóm trưởng 12: Cô Chung. Nhóm trưởng 11: Thầy Cương. Nhóm trưởng 10: Cô Huyền.

- Mỗi khối thực hiện một đề cương chung.

- Tổ trưởng CM.

- Tổ trưởng CM.

-Khối 12: thầy Cương. Khối 11: Cô Mỹ. Khối 10: thầy Thông.

Tháng 9/2014

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp thành phố.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy HKI.

- Thực hiện kế hoạch tổ CM.

- Dự giờ GV trong tổ.

- 14 học sinh lớp 12, 10 học sinh lớp 10.

- Mỗi khối 1 kế hoạch giảng dạy riêng (1 chính khóa, 1 chéo buổi)

- Thực hiện theo mẫu của Sở GD năm học 2014- 2015 (có thông qua tổ).

- 1 tiết tốt.

- Cô Huyền, thầy Lâm. ( khối 12)

- Cô Chung, thầy Thông ( khối 10)

- Nhóm trưởng CM.

- Tổ trưởng.

- Tổ trưởng, nhóm trưởng.

Tháng 10/2014

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG.

- Vào điểm đợt 1: bài 15’.

- Nộp đề KSCL lần I, 3 khối.

- Kiểm tra toàn diện.

- Dự giờ GV trong tổ.

- 14 học sinh lớp 12, 10 học sinh lớp 10.

- Từ 1/10 đến 8/10 năm 2014.

- Nộp trước ngày khảo sát 1 tuần.

- Dự giờ 1 tiết khối 10 (cô Huyền + BGH dự)

- Dự các tiết tốt GV đăng kí.

- Cô Huyền, thầy Lâm, cô Chung, thầy Thông.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

- Cô Đào.

- Tổ trưởng, nhóm trưởng.

Tháng 11/2014

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG.

- Kiểm tra toàn diện.

- Tiếp tục thực hiện chương trình.

- Báo điểm đợt 2 bài một tiết.

- 14 học sinh lớp 12, 10 học sinh lớp 10.

- Dự giờ 1 tiết khối 11 (thầy Cương + BGH dự)

- Dạy đúng phân phối chương trình.

- Từ 1/11 đến 8/11/2014

- Cô Huyền, thầy Lâm, cô Chung, thầy Thông.

- Cô Đào.

- Cả tổ

- Cả tổ

Tháng 12/2014

- Bồi dưỡng HSG.

- Ôn tập, vào điểm thành phần HKI.

- Nộp đề kiểm tra HK I.

- Thực hiện ngoại khóa.

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kì I.

- Ôn tập kiểm tra học kì I.

- Chốt danh sách thi học sinh giỏi lớp 12, 10.

- 14 học sinh lớp 12, 10 học sinh lớp 10.

- Ôn tập theo nội dung thống nhất của từng khối.

- Số cột điểm quy định: 1M, 3 15p, 2 một tiết.

- Theo phân công của tổ trưởng chuyên môn.

- Thực hiện 1 ngoại khóa về chuyên môn.

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra cô Đào.

- Theo nội dung thống nhất của từng khối.

- Khối 12: 10 học sinh.

- Khối 10: 5 học sinh.

- Cô Huyền, thầy Lâm, cô Chung, thầy Thông.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

- Tổ trưởng.

- Cả tổ

- Cô Huyền, thầy Lâm, cô Chung, thầy Thông.

Tháng 01/2015

- Bắt đầu chương trình HK II.

- Bồi dưỡng HSG.

- Tiếp tục dự giờ giáo viên tổ.

- Thi thử đại học lần 1.

- Kiểm tra toàn diện.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy HKII ( nhóm trưởng).

- Theo tiết tốt GV đăng kí.

- Đạt từ 30% - 50% trên 5.

- Dự giờ 1 tiết lớp 10 (cô Huyền + BGH)

- Cả tổ.

- Cô Huyền, thầy Lâm, cô Chung, thầy Thông.

-Tổ trưởng, nhóm trưởng.

- Giáo viên dạy 12.

- Cô Thư.

Tháng 02/2015

- Hướng dẫn thực tập sư phạm.

- Ra đề KSCL giữa HK II.

- Bồi dưỡng HSG.

- Ôn tập KSCL 3 khối.

- Dự giờ theo kế hoạch.

- Hoàn thành tốt.

- Theo phân công của tổ trưởng.

- Theo thống nhất của nhóm chuyên môn.

- Dự theo đăng kí tiết tốt của GV.

- Theo phân công.

- Cả tổ.

- Cô Huyền, thầy Lâm, cô Chung, thầy Thông.

- Cả tổ.

- Tổ trưởng, nhóm trưởng.

Tháng 3/2015

- Thi HSG lớp 12 cấp TP.

- Kiểm tra toàn diện.

- Vào điểm đợt 1 HKII.

- Kết thúc chương trình 12 các môn không thi TNPT.

- Ôn tập thi thử đại học lần 2.

- Đạt tối thiểu 50%.

- Dự giờ 1 tiết lớp 11 (thầy Cương +BGH).

- Từ 1/3 đến 8/3/2014.

- Đảm bảo dạy đủ, không cắt xém chương trình.

- Phấn đầu đạt 50% trên 5.

- Cô Thư.

-Cả tổ

- Giáo viên dạy 12.

- Giáo viên dạy 12.

Tháng 4/2015

- Nộp đề kiểm tra HK II.

- Ôn tập thi TN THPT.

- Vào điểm đợt 2.

- Hoàn thành điểm số HKII.

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra GV HKII.

- Làm hồ sơ thi tốt nghiệp, đại học.

- Hướng dẫn ôn tập, chuẩn bị kiểm tra HKII khối 10,11.

- Kiểm tra HKII.

-Lập danh sách học sinh yếu 12 để phụ đạo.

- Ra đề theo sự phân công của tổ trưởng.

- Ôn tập đúng trọng tâm, theo hướng dẫn của Sở Giáo Dục.

- Vào 1 cột 15p, 1 cột 1 tiết.

- Vào đủ cột điểm (1M, 3 15p, 2 một tiết).

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra cô Thư.

- Hướng dẫn HS lớp 12 làm hồ sơ theo quy định.

- Ôn tập theo sự thống nhất của từng khối.

- Phấn đấu đạt trên 80% trên 5 ( tỉ lệ khá giỏi cao).

- Chọn những học sinh thật sự yếu kém để phụ đạo (mỗi lớp không quá 5 em)

- Cả tổ.

- GV dạy lớp 12.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

- Tổ trưởng.

-GVCN 12.

-GV dạy 10,11.

-GV dạy 12

Tháng 5/2015

- Hoàn tất điểm số, đánh giá, xếp loại HS.

- Thi thử TN THPT.

- Họp tổ CM xét thi đua cả năm.

- Kiểm tra chéo hồ sơ.

- Thực hiện theo thời gian và phân công của BGH.

- Nhóm trưởng 12 ra đề.

- Căn cứ theo chỉ tiêu thi đua để xét.

- Theo phân công của BGH.

- Cả tổ (GVCN).

- GV dạy lớp 12.

- Cả tổ.

-GVCN

Tháng 6/2015

- Coi thi TN, thi nghề, thi tuyển sinh 10, thi lại các khối lớp.

- Tuyên dương khen thưởng HSG.

- Tổng kết năm học.

 

- Theo phân công của trường.

-Theo phân công

Tháng 7/2015

-Tuyển sinh lớp 10.

-Chuẩn bị kế hoạch năm học 2015- 2016.

   

V.               NHỮNG ĐỀ XUẤT.

         Trường cố gắng sắp xếp TKB cho tổ có ngày nghỉ chuyên môn (ít nhất 1 buổi sáng hoặc chiều thứ 4) để tổ sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả cao hơn.

        Phê duyệt của Hiệu trưởng                              Tổ trưởng

 

 

            Nguyễn Thống Nhất                           Nguyễn Đặng Thị Ngọc Huyền

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87