Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ ba, 22/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 428

KẾ HOẠCH THI GVCN GIỎI NĂM HỌC 2015-2016

 

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

*

Số17 /KH-THĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Gò Vấp, ngày 29 tháng 2 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2015 – 2016

 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 3166/GDĐT-VP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Hồ Chí Minh về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2015-2016;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2015-2016;

Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của Trường THPT Trần Hưng Đạo.

          Trường THPT Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2015-2016 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong Nhà trường, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh.

- Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

     - Việc tổ chức Hội thi phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh trong thời kỳ đổi mới.

 

II.  NỘI DUNG:

1.  Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong Điều lệ trường phổ thông, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông và những kinh nghiệm hay trong quá trình làm công tác chủ nhiệm.

2.Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 3 nội dung thi như sau:

* Nội dung 1: Thi hiểu biết

- Giáo viên chủ nhiệm dự thi thực hiện một bài thi (gọi tắt là bài thi hiểu biết) tìm hiểu nội dung về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớpbằng hình thức tự luận.

- Thời gian làm bài thi là 45phút.

* Nội dung 2: Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm

- Giáo viên kể lại một câu chuyện hoặc một việc làm có thật đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Thời gian mỗi câu chuyện kể không quá 10 phút.

* Nội dung 3: Thi ứng xử tình huống sư phạm

- Giáo viên thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm theo hình thức bốc thăm câu hỏi do Ban tổ chức Hội thi đưa ra.

- Thời gian xử lí tình huống sư phạm không quá 10 phút.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC.

 1. Thời gian:Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 03 tháng 4 năm 2016.
 2. Đối tượng và điều kiện tham gia hội thi:

  - Đối tượng:Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016 tại trường THPT Trần Hưng Đạo.

  3. Hình thức thi:

  - Nội dung 1 : Bài thi hiểu biết là bài viết theo hình thức tự luận, thời gian 45 phút. Chấm bài thi viết do 02 giám khảo chấm độc lập.

       - Nội dung 2: Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm lớp  tại Hội trường

  + Người dẫn chương trình mời lần lượt thí sinh theo thứ tự.

  + Phần trình bày không quá 10 phút.

  - Nội dung 3: Phần thi ứng xử tình huống sư phạm tại Hội trường.

  + Mỗi giáo viên bốc thăm câu hỏi và chuẩn bị trong 5 phút.

  + Trả lời câu hỏi không quá 10 phút.

 1. Cách chấm các nội dung thi.

  - Tổng điểm mỗi nội dung thi là 10 điểm, mỗi nội dung chấm lẻ đến 0,5 điểm. Điểm mỗi nội dung là điểm trung bình cộng của thành viên Ban giám khảo.

  5. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

  - Giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

  + Bài thi viết: đạt 8 điểm trở lên.

  + Phần thi kể chuyện: đạt 8 điểm trở lên.

  + Phần thi tình huống: đạt 8 điểm trở lên.

 2. Cơ cấu giải thưởng:

-Mỗi giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi thưởng 500.000 đ

- Kết quả của hội thi là cơ sở để Ban lãnh đạo xem xét phân công chủ nhiệm hệ thống lớp tuyển trong năm học kế tiếp.

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI

    1.Thành lập ban tổ chức:

Trưởng ban: Thầy Nguyễn Thống Nhất, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban:

- Cô Lê Thị Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng.

- Cô Nguyễn Ngọc Liên, Phó Hiệu trưởng.

- Thầy Vũ Hoàng Vũ, Phó Hiệu trưởng

Các thành viên:

- Thầy Nguyễn Thành Đức, Chủ tịch công đoàn

- Thầy Nguyễn Quốc An, Trợ lý thanh niên

- Cô Phạm Thị Hồng Lâm , Thư ký hội đồng.

    2. Nhiệm vụ quyền hạn ban tổ chức.

            - Tổ chức  các phần thi theo nội dung trong kế hoạch.

            - Thành lập Ban giám khảo của hội thi.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

          - Ngày 29/02/2016: Triển  khai kế hoạch tới Hội đồng sư phạm.

- Từ ngày 01/3/2016 đến 14/03/2016: GVCN đăng kí dự thi.

- Từ ngày 04/3/2016 đến 17/03/2016: Ban tổ chức chuẩn bị đề thi cho các nội dung thi; Thành lập Ban giám khảo hội thi.

- Ngày 28/3/2016: Thi nội dung 1.

- Ngày 29/3/2016 đến 02/4/2016 : Chấm thi nội dung 1.

- Ngày 03/4/ 2016 : Thi nội dung 2,3; tổng kết, trao thưởng.

 

Nơi nhận:

-BLĐ

-Các Tổ CM

-Lưu.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thống Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163