Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 6/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 246

LỊCH THỊ THỬ ĐH LẦN 2 HK1 NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
LỊCH THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 2 HKI- NH: 2015 - 2016
KHỐI 12 Ngày thi Môn thi
Sáng T2:16/11/15 Lý: 90' Môn Lý: dành cho các lớp từ 12A1 đến 12A11
Sinh: 90' Môn Sinh: dành cho các lớp từ 12A12 đến 12A14
Văn: 180' Môn Văn: dành cho các lớp từ 12A15 đến 12A19
Chiều T2:16/11/15 Sử: 180' Môn Địa: dành cho các lớp 12A19
Anh: 90' Môn Anh: dành cho các lớp từ 12A7 đến 12A11, từ 12A15 đến 12A18
Hóa: 90' Môn Hóa: dành cho các lớp từ 12A1 đến 12A6, từ 12A12 đến 12A14
Chiều T3:17/11/15 Toán: 180' Môn Toán: dành cho các lớp từ 12A1 đến 12A18
Địa: 180' Môn Địa: dành cho các lớp 12A19
LƯU Ý:
* Giáo viên coi thi: Sáng thứ 2 có mặt lúc 6h15'
Chiều thứ 2 có mặt lúc 15h00'
Chiều thứ 3 có mặt lúc 14h15'
* Sáng thứ 2: 16/11/2015 - Khối 10 nghỉ tiết 1,2; tiết 3,4,5 học bình thường
- Khối 11 học bình thường
- Khối 12 tiết 1,2 thi môn Lý- Sinh; tiết 3,4,5 học bình thường (từ lớp 12A1 đến 12A14)
- Khối 12 tiết 1,2,3,4 thi môn Văn; tiết 5 nghỉ (từ lớp 12A15 đến 12A19)
- Lớp 12A20 đi học bình thường
* Chiều thứ 2: 16/11/2015 - Khối 10 học bình thường
- Khối 11 học tiết 1,2,3; nghỉ tiết 4,5
- Khối 12 học tiết 2,3; tiết 4,5 thi môn Anh- Hóa (Riêng môn Sử: 180' thi từ tiết 2)
- Lớp 12A20 đi học bình thường
* Chiều thứ 3: 17/11/2015 - Khối 10 học bình thường
- Khối 11 học tiết 1,2; tiết 3,4,5 nghỉ
- Khối 12 thi môn Toán - (Địa ) từ 14h30 đến 17h30'
- Lớp 12A20 đi học bình thường
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ngân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87