Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ ba, 29/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 309

LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1 HKI NH: 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  ĐỢT 1 HKI (KHỐI 12)- NH: 2015 - 2016
KHỐI 12 Ngày thi Buổi Môn            
  T2:12/10/15 Sáng Toán: 90' Tiết 1,2 dành cho lớp 12A19
  Văn: 90' Tiết 1,2 dành cho các lớp từ 12A1 đến 12A14
  Chiều Anh: 60' Tiết 4,5 dành cho các lớp từ 12A1 đến 12A6, từ 12A12 đến 12A14 + lớp 12A19
  Lý: 60' Tiết 4,5 dành cho các lớp từ 12A15 đến 12A18 + lớp 12A20 
                 
* Giáo viên coi thi buổi sáng có mặt  6h15'  - Buổi chiều 15h15'    
* Học sinh khối 12 có mặt tại trường buổi sáng lúc 6h30' 
* Học sinh khối 12 có mặt tại trường buổi chiều lúc 15h30'
LỊCH  THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 HKI- NH: 2015 - 2016
KHỐI 12 Ngày thi Thi buổi chiều          
  T3:13/10/15 Toán: 180'   Môn Toán: dành cho các lớp từ 12A1 đến 12A18 + 12A20
  Địa: 180'   Môn Địa: dành cho các lớp 12A19
                   
  T4:14/10/15 Lý: 90'   Môn Lý: dành cho các lớp từ 12A1 đến 12A11 
  Sinh: 90'   Môn Sinh: dành cho các lớp từ 12A12 đến 12A14
  Văn: 180'   Môn Văn: dành cho các lớp từ 12A15 đến 12A20
                   
  T5:15/10/15 Hóa: 90'   Môn Hóa: dành cho các lớp từ 12A1 đến 12A6, từ 12A12 đến 12A14
  Anh: 90'   Môn Anh: dành cho các lớp từ 12A7 đến 12A11, từ 12A15 đến 12A18 + 12A20
  Sử: 180'   Môn Sử: dành cho các lớp 12A19
LƯU Ý:
* Giáo viên coi thi buổi chiều có mặt lúc 13h30'      
* Học sinh khối 12 có mặt tại trường buổi chiều lúc 13h45'
LỊCH THI KSCL DÀNH CHO HỌC SINH K.12 XIN LƯU Ý      
* Sáng thứ 2: 12/10/2015 - Tiết 1,2 khối 10 nghỉ, khối 11 học bình thường, khối 12 thi
                                         - Tiết 3,4,5 học sinh 3 khối  học bình thường
* Chiều thứ 2: 12/10/2015 -  Tiết 1,2,3 học sinh 3 khối học bình thường
                                            - Tiết 4,5 học sinh khối 11 nghỉ, khối 10 học bình thường, khối 12 thi
LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT 1 HKI (KHỐI 10, 11)- NH: 2015 - 2016
KHỐI 10 & 11 Ngày thi Thi buổi sáng     Ghi chú
thi tự luận T3:13/10/15 Ca 1 - khối 10        
    Toán: 90' Hóa: 45'         
    Ca 2 - khối 11        
    Văn: 90'        
  T4:14/10/15 Ca 1 - khối 10        
    Văn: 90'        
    Ca 2 - khối 11        
    Toán: 90' Hóa: 45'         
  T5:15/10/15 Ca 1 - khối 10        
    Anh: 45' Lý: 45'        
    Ca 2 - khối 11        
    Anh: 45' Lý: 45'        
LƯU Ý:
* Giáo viên coi thi buổi sáng ca1: có mặt  6h15' - ca2: 8h15'     
* Học sinh khối 10 có mặt tại trường buổi sáng lúc 6h30' bắt đầu thi lúc 6h45'
* Học sinh khối 11 có mặt tại trường buổi sáng lúc 8h30' bắt đầu thi lúc 8h45'

 
Tác giả: Phạm Thị Hồng Ngân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87