Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ tư, 6/10/2021, 10:8
Lượt đọc: 191

KẾ HOẠCH BỘ MÔN NĂM HỌC 2021 -2022 ĐÃ DUYỆT

File thứ 1: 1-khgd-to-toan_6102021101118.docx
File thứ 2: 1-khung-thuc-hien-chuong-trinh-toan_6102021101118.xlsx
File thứ 3: 2-khgd-to-vat-li_6102021101118.docx
File thứ 4: 2-khung-thuc-hien-chuong-trinh-vat-li_6102021101118.xlsx
File thứ 5: 3-khgd-to-hoa-hoc_6102021101118.docx
File thứ 6: 3-khung-thuc-hien-chuong-trinh-hoa-hoc_6102021101118.xlsx
File thứ 7: 4-khgd-to-sinh-cn_6102021101118.docx
File thứ 8: 4-khung-thuc-hien-chuong-trinh-cong-nghe_6102021101118.xlsx
File thứ 9: 4-khung-thuc-hien-chuong-trinh-sinh-hoc_6102021101118.xlsx
File thứ 10: 5-khdg-to-ngu-van_6102021101118.docx
File thứ 11: 5-khung-thuc-hien-chuong-trinh-ngu-van_6102021101118.xlsx
File thứ 12: 6-khgd-to-lich-su_6102021101118.docx
File thứ 13: 6-khung-thuc-hien-chuong-trinh-lich-su_6102021101118.xlsx
File thứ 14: 7-khung-thuc-hien-chuong-trinh-dia-ly_6102021101118.xlsx
File thứ 15: 7-khgd-to-dia-ly_6102021101118.docx
File thứ 16: 8-khgd-to-tieng-anh_6102021101118.docx
File thứ 17: 8-khung-thuc-hien-chuong-trinh-tieng-anh_6102021101118.xlsx
File thứ 18: 9-khgd-to-tin-hoc_6102021101118.docx
File thứ 19: 9-khung-thuc-hien-chuong-trinh-tin-hoc_6102021101118.xlsx
File thứ 20: 10-khgd-to-the-duc_6102021101118.docx
File thứ 21: 10-khung-thuc-hien-chuong-trinh-the-duc_6102021101118.xlsx
File thứ 22: 11-khgd-to-gdqp_6102021101118.docx
File thứ 23: 11-khung-thuc-hien-chuong-trinh-gdqp_6102021101118.xlsx
File thứ 24: 12-khung-thuc-hien-chuong-trinh-gdcd_6102021101118.xlsx
File thứ 25: 12khgd-to-gdcd_6102021101118.docx
File thứ 26: 13-ke-hoach-day-hoc-mon-nge-pt_6102021101118.docx
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163