Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 29/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 184

Lịch công tác tháng 6 - 2020

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

LỊCH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG THÁNG 6 - NĂM 2020

Tuần

Thứ

Nội dung

Người/Tổ chức

Phụ trách

Địa điểm

Ghi chú

01/6/2020-

07/6/2020

 

Trọng tâm

- Thực hiện chuyên môn tuần từ 01-07/6/2020

- Nhập điểm học kỳ II (01 - 14/6/2020)

- Thi học kỳ các môn Nghề phổ thông (11); Thể dục; Quốc phòng

 

 

 

Hai

(01/6/2020)

Học bình thường

 

 

 

Ba

(02/6/2020

Học bình thường

 

 

 

 

 

(03/6/2020)

Học bình thường

16h30: Họp chi bộ

 

 

 

Năm

(04/6/2020)

Học bình thường

 

 

 

Sáu

(05/6/2020)

Học bình thường

11h20: Hạn chót nộp hồ sơ thực tập sư phạm năm 3 về thư ký hội đồng

 

GV hướng dẫn TTSP năm 3

 

 

Bảy

(06/6/2020)

 

 

 

 

Chủ nhật

(07/6/2020)

 

 

 

 

08/6/2020-

14/6/2020

 

Trọng tâm

- Thực hiện chuyên môn tuần từ 08-14/6/2020

- Nhập điểm học kỳ II (01 - 14/6/2020)

- Thi học kỳ các môn Nghề phổ thông (11); Thể dục; Quốc phòng

- Thi học kỳ tập trung tại lớp các môn: Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Tin học; Công nghệ

 

 

 

Hai

(08/6/2020)

Học bình thường

- Tiết 2- Sáng: Thi học kỳ II môn Tin học (Tại lớp)

- Tiết 3 - Sáng: Thi học ký II môn Công nghệ (Tại lớp)

 

 

 

Ba

(09/6/2020

Học bình thường

Tiết 3 - Sáng: Thi học ký II môn Lịch sử (Tại lớp)

 

 

 

 

(10/6/2020)

Học bình thường

Tiết 3 - Sáng: Thi học ký II môn Địa lý (Tại lớp)

 

 

 

Năm

(11/6/2020)

Học bình thường

Tiết 3 - Sáng: Thi học ký II môn GDCD (Tại lớp)

 

 

 

Sáu

(12/6/2020)

Học bình thường

Tiết 3 - Sáng: Thi học ký II môn Sinh học (Tại lớp)

 

 

 

 

Bảy

(13/6/2020)

 

 

 

 

Chủ nhật

(14/6/2020)

 

 

 

 

 

15/6/2020-

21/6/2020

 

Trọng tâm

- Thi học kỳ II các môn tập trung

 

 

 

 

Hai

15/6/2020)

Thi học kỳ 2 (theo lịch)

 

 

 

Ba

(16/6/2020

Thi học kỳ 2 (theo lịch)

 

 

 

 

(17/6/2020)

Thi học kỳ 2 (theo lịch)

 

 

 

Năm

(18/6/2020)

Thi học kỳ 2 (theo lịch)

 

 

 

Sáu

(19/6/2020)

Thi học kỳ 2 (theo lịch)

11h20: Hạn chót nộp hồ sơ thực tập sư phạm năm 4 về thư ký hội đồng

 

GV hướng dẫn TTSP năm 3

 

 

Bảy

(20/6/2020)

 

 

 

 

Chủ nhật

(21/6/2020)

 

 

 

 

 

22/6/2020-

28/6/2020

 

Trọng tâm

- Thực hiện chuyên môn tuần từ 22-28/6/2020

- Chấm thi học kỳ II

 

 

 

Hai

(22/6/2020)

Học bình thường

- Tiết 1,2- Sáng: Họp lớp xét hạnh kiểm học sinh

 

 

 

Ba

(23/6/2020

Học bình thường

 

 

 

 

 

(24/6/2020)

Học bình thường

 

 

 

Năm

(25/6/2020)

Học bình thường

 

 

 

Sáu

(26/6/2020)

Học bình thường

 

 

 

 

Bảy

(27/6/2020)

 

 

 

 

Chủ nhật

(28/6/2020)

 

 

 

 

 

* Một số nội dung hoạt động trong tháng sẽ bổ sung vào kế hoạch hàng tuần

Nguồn tin: TKHĐ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163