Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ sáu, 14/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 614

LỊCH THI HỌC KỲ II NH 2016-2017

LỊCH THI HỌC KỲ II - NH: 2016 - 2017
* Từ ngày 17/04 đến 21/04/2017 thi các môn: Tin học- nghề, Công nghệ, Tdục-QP
KHỐI 10&11 Thi buổi sáng
thi tự luận T7: 22/04/2017 CA 1 - khối 10 CA 2 - khối 11
Văn: 90' Văn: 90'
T2: 24/04/2017 CA 1 - khối 10 CA 2 - khối 11
Toán: 90' GDCD: 45' Lý: 45' Địa: 45'
T3: 25/04/2017 CA 1 - khối 10 CA 2 - khối 11
Sử: 45' Anh: 60' Hóa: 45' Sinh: 45'
T5: 27/04/2017 CA 1 - khối 10 CA 2 - khối 11
Hóa: 45' Sinh: 45' Sử: 45' Anh: 60'
T6: 28/04/2017 CA 1 - khối 10 CA 2 - khối 11
Lý: 45' Địa: 45' Toán: 90' GDCD: 45'
KHỐI 12 Ngày thi Môn thi Ghi chú
Thi buổi chiều T7: 22/04/2017 Văn: 120' thi tự luận
T2: 24/04/2017 Lý: 50' Hóa: 50' thi TN + Tluận
T3: 25/04/2017 Toán: 90' GDCD: 50'
T5: 27/04/2017 Sinh: 50' Anh: 60'
T6: 28/04/2017 Sử: 50' Địa: 50'
*LƯU Ý:
* Buổi sáng: Ca 1: Khối 10 học sinh có mặt lúc 6h30' , 7h00' làm bài. Giám thị coi thi có mặt lúc 6h30'
* Buổi sáng: Ca 2: Khối 11 học sinh có mặt lúc 8h30' , 9h00' làm bài. Giám thị coi thi có mặt lúc 8h30'
* Buổi chiều: Khối 12 học sinh có mặt lúc 13h30', 14h00'làm bài. Giám thị coi thi có mặt lúc 13h30'

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87