KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG


LỄ KHAI GIẢNG 2015-2016


HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 12


LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2015


NGOẠI KHÓA TỖ SINH - CN NĂM HỌC 2015-2016


NGOẠI KHÓA TỖ HÓA NĂM HỌC 2015-2016


DẠY HỌC THEO DỰ ÁN


Đôi Tuyển HS Giỏi Cấp Thành Phố Năm Học 2015-2016


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2016


LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017


KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG


ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2017


HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017


CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2016-2017


KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 2017


KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2017


RA MẮT CÁC CLB ĐỘI NHÓM


ĐÓN ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM 2017


TRẠI XUÂN 2017


HOẠT ĐỘNG TUYÊN DƯƠNG HSG NĂM HỌC 2016-2017


LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH NĂM 2017


LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020


163