Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo

HIỆU TRƯỞNG

THẦY HÀN THANH TÙNG
THẦY HÀN THANH TÙNG

Ngày sinh: 28/3/1967

Dân tộc: kinh

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 02839841126

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY VŨ HOÀNG VŨ
THẦY VŨ HOÀNG VŨ

Ngày sinh: 5/2/1962

Dân tộc: kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0839163096

Email liên lạc: hoangvuu@ymail.com

CÔ PHẠM THỊ HỒNG LÂM
CÔ PHẠM THỊ HỒNG LÂM

Ngày sinh: 2/10/1977

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc Sĩ

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: (028)39163097

Email liên lạc: honglam.sinhhoc@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích