Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ ba, 8/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 2613

MẪU THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Đơn vị cấp trên trực tiếp: Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh

Tổ …

           

         THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Họ và tên:

     

Ngày, tháng, năm sinh:

         

Mã ngạch đang giữ:

   

Hệ số lương:

   

Thâm niên công tác:

         

Chuyên ngành đào tạo:

         

Trình độ:          Trung cấp

Cử nhân, kỹ sư

Thạc sỹ

Tiến sỹ

 

I. CÔNG VIỆC:

Nguyên tắc tính:

- Giáo viên làm việc 40 giờ/1 tuần (1 giờ = 60 phút). Một năm làm việc 42 tuần = 1680 giờ

- 1 tiết dạy 45 phút = 0,75 giờ. 1 giờ dạy tính 2 giờ soạn giáo án.

- Tính theo nhiệm vụ cụ thể năm học 201… - 201...

STT

Nhiệm vụ

Số giờ thực
 hiện nhiệm
 vụ trong 1 năm

Ứơc tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể)

Đầu ra (sản phẩm)của mỗi nhiệm vụ

Số lượng đầu ra
(sản phẩm)
trung bình/năm

 

1

Giảng dạy trên lớp

     

Sổ đầu bài

số tiết: …

 

2

Chuẩn bị bài
(Soạn giáo án)

     

Giáo án

số tiết: …

 

3

Ra đề kiểm tra

     

Đề thi

 … đề * …lớp

 

4

Coi thi

     

Hồ sơ, bài
 làm thí sinh

   

5

Chấm thi

     

Bài chấm

   

6

Đánh giá kết quả
học tập của học sinh

     

Điểm số
Tỉ lệ % xếp loại

   

7

Sinh hoạt chuyên môn

     

Biên bản họp CM

   

8

Dự giờ

     

Phiếu dự giờ

   

9

Làm đồ dùng dạy học

     

Giáo án điện tử

   

10

Dự họp

     

Sổ cá nhân
ghi nội dung họp

   

11

Tự bồi dưỡng thường xuyên theo qui định

     

Nội dung
chuyên đề

   

12

Làm công tác
chủ nhiệm lớp

     

Biên bản sinh
hoạt chủ nhiệm

   

13

Đến gia đình học sinh
vận động, giám sát việc
học ở nhà, hướng dẫn
 cha mẹ

     

Nội dung công
 việc(Biên bản ghi nhận)

   

14

Nghiên cứu khoa học
 sư phạm ứng dụng

     

Sáng kiến
kinh nghiệm

   

15

Làm công tác phổ cập

           

16

Công tác kiêm nhiệm

     

Tên công tác
kiêm nhiệm

   
               
                           

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang tiết bị, phần mềm quản lý,
địa bàn công tác).

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

+Các phẩm chất, trình độ, năng lực cần có để thực hiện tố các nhiệm vụ của
vị trí việc làm đang đảm nhận.

+ Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí công việc này?

+ Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này?

+ Những năng lực cần thiết cho vị tri này? Đánh ấu những yếu tố quan trọng
 đối với việc hoàn thành công việc này:

Kỹ năng quản lý lãnh đạo

   

Xử lý tình huống

     

Khả năng phân tích

     

Kỹ năng giao tiếp

   

Kỹ năng phối hợp

   

Sử dụng ngoại ngữ

   

Kỹ năng soạn thảo văn bản

   

Kỹ năng tin học, máy tính

   

Khác( đề nghị ghi rõ)

   
 

Tổ trưởng Chuyên môn

   

Người kê khai

 
                 
   

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   
   

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87