Chào mừng bạn đến với website THPT Trần Hưng Đạo
Thứ ba, 8/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 840

MẪU ĐƠN XIN PHÉP

 Tải về

SỞ GD&ĐT TP.HCM

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ LÊN LỚP

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo

Tôi tên:.................................................................. Tổ bộ môn:..........................................   

Nay tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng xem xét và giải quyết cho tôi được nghỉ dạy tại:

·  Lớp............. Tiết....... Buổi............... Thứ............. ngày......... tháng....... năm...................

·  Lớp............. Tiết....... Buổi............... Thứ............. ngày......... tháng....... năm...................

·  Lớp............. Tiết....... Buổi............... Thứ............. ngày......... tháng....... năm...................

·  Lớp............. Tiết....... Buổi............... Thứ............. ngày......... tháng....... năm...................

·  Lớp............. Tiết....... Buổi............... Thứ............. ngày......... tháng....... năm...................

Lý do: ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Giáo viên dạy thay (nếu có):.............................................................................................

Kế hoạch dạy bù (nếu có):................................................................................................

Lớp nghỉ

Thời gian dạy bù

Địa điểm dạy bù

Ghi chú

 

Tiết.... Buổi............ Thứ............. ngày...... /.... /.........

   
 

Tiết.... Buổi............ Thứ............. ngày...... /.... /.........

   
 

Tiết.... Buổi............ Thứ............. ngày...... /.... /.........

   
 

Tiết.... Buổi............ Thứ............. ngày...... /.... /.........

   
 

Tiết.... Buổi............ Thứ............. ngày...... /.... /.........

   

Sau khi giải quyết xong công việc gia đình (hoặc cá nhân), tôi xin tiếp tục giảng dạy tại trường. Tôi xin chân thành cảm ơn!

GIÁO VIÊN ĐỒNG Ý DẠY THAY

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngày......... tháng....... năm..........

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký & ghi rõ họ tên)

PHẦN DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 
 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163